Home

Welkom op de website van KDV en BSO Koekepeertje

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang “Koekepeertje” richt zich op de opvang van kinderen van circa 13 weken tot 12 jaar.

 

Onze kinderdagopvang biedt een opvangmogelijkheid voor uw kind(eren) van maandag t/m vrijdag overdag.

Uw kind kan de hele dag naar het kinderdagverblijf, een ochtend of een middag.

 

Voor meer informatie kijkt u eens rond op deze website, of neem contact met ons op.

 

Kinderdagverblijf Koekepeertje

Verlengde Vaart N.Z. 69

7887 EG Erica

0591-303234

administratie@kdv-koekepeertje.nl

 

Missie

 

Koekepeertje is een professionele en dynamische onderneming in de kinderopvang met een maatschappelijke doelstelling. Door hoge kwaliteitseisen te stellen aan ons handelen en aan onze voorzieningen, zorgen wij ervoor dat uw kind(eren) bij ons in betrokken en betrouwbare handen zijn.

 

Dat bereiken wij door:

-het kind centraal te stellen in ons handelen,

-zoveel mogelijk vraaggerichte diensten aan te bieden,

-op pedagogisch vernieuwende en verantwoorde manier opvang te bieden,

-een aantrekkelijk (leer-) bedrijf te willen zijn voor (nieuwe) medewerkers.

 

 

 

Erica 2015; alle rechten op deze website zijn eigendom van kinderdagverblijf Koekepeertje te Erica